in , ,

HARİKAHARİKA ÜZÜCÜÜZÜCÜ SİNİR BOZUCUSİNİR BOZUCU İLGİNÇİLGİNÇ ŞAŞIRTICIŞAŞIRTICI

Dijital şiddet nedir?

Dijitalleşen medyanın yarattığı yeni şiddet alanı olarak karşımıza çıkan dijital şiddet kavramı nedir ve dijital şiddet türleri nelerdir?

dijital şiddet

Günümüz teknolojisinin sunduğu imkânlarla artık şiddetin 7/24 kesintisiz uygulanabileceği araçlar ve mecralar oluştu. Bu da yeni bir şiddet türü olarak dijital şiddet kavramının hayatımıza girmesine neden oldu.

Dijitalleşen medyanın yarattığı yeni şiddet alanı olarak karşımıza çıkan dijital şiddet kavramını açıklamadan önce şiddet kavramı üzerinde durmak daha yararlı olacaktır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre şiddet; elde edilen gücün ve iktidarın, fiziksel veya ruhsal bir yaralanmaya neden olacak biçimde bir başka insana ve bir varoluşa, doğrudan ya da dolaylı yolla uygulanmasıdır. Şiddetin tanımındaki en önemli boyutu içinde zarar verme amacı taşıması ya da buna araç olmasıdır.

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğünde ise şiddet kavramı altı farklı şekilde karşılık bulmuştur.

  1. Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik.
  2. Hız.
  3. Bir hareketten doğan güç: Rüzgârın şiddeti.
  4. Karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma.
  5. Kaba güç.
  6. Duygu veya davranışta aşırılık: Sesinin tonunda siteminin şiddetini azaltan bir yumuşama vardı.

Sırasıyla çözümleme yapacak olursak; birinci, ikinci ve üçüncü tanımlamalarda şiddet kavramına getirilen olumlama dikkatimizi çekecektir. Dördüncü ve beşinci tanımlarda ise şiddet kavramı kaba sıfatıyla ilişkilendirildiğinden dolayı bir olumlama içermemiş olsa da şiddeti daha zararsız olarak değerlendirmemize yol açmaktadır. Son olarak altıncı tanımlamada ise olması gerekenden biraz daha fazlası anlamı çıkmaktadır.

Sözlüklerdeki açıklamaların daha basit ve yüzeysel tanımlamalar olduğunu göz önünde bulundurarak değerlendirme yapmamız gerekmektedir. Bu anlamda şiddet kavramına getirilen tanımlar toplumun düşüncelerini doğrudan yansıtmamakla beraber toplumun düşünceleri ışığında şekil bulmuşlardır. “Kızını dövmeyen dizini döver.” gibi söz öbekleri toplumdaki şiddet algısının farklı yansımalarına örnek olarak gösterilebilir.

dijital şiddet

Dijital şiddet nedir?

Yabancı literatürde siber taciz, siber zorbalık, siber tartaklama gibi farklı kavramlar ile de tanımlanan dijital şiddet (Şener, 2013); insanların, teknolojiyle alakalı yollar aracılığıyla diğer insanlara zarar vermeyi amaçlayan her türlü faaliyet olarak tanımlanabilmektedir.

Dijital şiddet, diğer şiddet türleri kadar bireyi etkileyen ve önemli problemler doğurabilen bir şiddet türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada dijital şiddet türlerine bakmak faydalı olacaktır.

Dijital şiddet türleri

Sosyal medya araçları vasıtasıyla psikolojik, cinsel veya ekonomik zarar vermeyi amaçlayan saldırılar dijital şiddet olarak adlandırılır. Bu saldırılar günlük yaşamınızda tanıdığınız ve ilişkide olduğunuz insanlardan gelebileceği gibi, eski partnerinizden veya hiç tanımadığınız insanlardan da gelebilir. Bu nedenle şiddetin doğası bulunduğunuz sanal platforma ve şiddet uygulayan kişiye göre değişebilir.

dijital şiddet örnekleri

Cinsel içerikli mesajlaşmanın ifşası (Sexting)

Literatürde en çok tartışılan konulardan biri sexting diye anılan kavramdır. Yani cinsel içerikli yazışmaların ve görüntülerin kişinin rızası dışında paylaşılmasıdır. Ancak bu noktada tarafların rızası dâhilinde paylaşılan cinsel içerikli mesajlar dijital şiddet anlamına gelmemektedir. Bununla birlikte ise cinsel içerikli mesajlar üzerinden kişiye şantaj yapılması dijital şiddetin kapsamına girmektedir.

Israrlı Takipçilik (Social Stalking)

Kişinin tanıdığı ya da tanımadığı kişiler tarafından devamlı olarak kontrol edilmesini ve denetlenmesini ifade eder. Sosyal medya hesabınızdaki son görülme saatinizin partneriniz tarafından sürekli kontrol edilmesidir. Örneğin Swarm aracılığıyla konum attığınız zaman partnerinizin sizi takip etmesi dijital şiddettir.

slut shaming

Geleneksel Davranmayan Kadının Aşağılanması (Slut-Shaming)

Seksüel davranışları geleneklere, dinlere veya doğanın geneline ters düşen kadın “hafifmeşrep” olmakla suçlama; aşağılık hissettirme veya hissettirmeye çalışma eylemleri olarak tanımlanabilmektedir.

İntikam Pornografisi (Revenge Porn)

Partnerler arasında yaşanan intikam pornografisi, kişinin kendi rızasıyla gönderdiği çıplak fotoğraflarının veya videolarının, rızası olmadan partneri tarafından pornografik sitelerde paylaşılması, başka insanlara gönderilmesi ve benzeri davranışlarda bulunulması intikam pornografisi olarak kavramlaşan bir dijital şiddet biçimidir.

kurban suçlama

Kurban Suçlama (Victim-Blaming)

Kurban suçlayıcı söylemler, sıkça görülen bir durumdur. Rıza dâhilinde yapılan paylaşımlar sonradan dijital şiddete dönüşebilmektedir. Şiddete maruz kalan kişiyi eleştirmek ve bu şiddeti hak ettiğini ima etmek dijital şiddet biçimidir.

Etek Altı Görüntü Kaydı (Upskirting)

Kamera aracılığıyla, kadınların kıyafetlerinin altından, izinsiz fotoğraflarının ve videolarının çekilerek sosyal ortamlarda paylaşılması anlamına gelmektedir.


Akademi Komisyonu tarafından oluşturuldu

Akademiye ait bilgi niteliğinde olan tüm içerikler Akademi Komisyonu tarafından özenle hazırlanarak, 'Akademi' kategorisi adı altında arşivlenmektedir.

3 Comments

Bir yorum yapın

Geri Bildirimler

  1. İlgili İçerik:

  2. İlgili İçerik:

  3. İlgili İçerik:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2019 Eylül ayı medya basın yayın raporu

2019 Ekim ayı kadın raporu